جزییات مناقصه و مزایده

INSTRUMENT FITTING & ACCESSORY '' SWAGELOK ''

مناقصه

98/078

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

INSTRUMENT FITTING & ACCESSORY '' SWAGELOK ''

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 INSTRUMENT FITTING & ACCESSORY '' SWAGELOK ''

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 185.50 764ee37f-2e88-4a93-935e-b142e6891dc5.doc
آگهی سایت 84.50 c026ba3a-3f2a-49f0-ae91-36fc0c9caa96.doc