جزییات مناقصه و مزایده

تهیه، حمل، نصب و اجرا و راه‌اندازی سیستم حفاظت کاتدیک و روشنایی واحد 102، انبار ضایعات و Check Point، آلارم نوری و صوتی واحد 144 و سیستم توزیع آزمایشگاه متالوژی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/2061 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه، حمل، نصب و اجرا و راه‌اندازی سیستم حفاظت کاتدیک و روشنایی واحد 102، انبار ضایعات و Check Point، آلارم نوری و صوتی واحد 144 و سیستم توزیع آزمایشگاه متالوژی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 تهیه، حمل، نصب و اجرا و راه‌اندازی سیستم حفاظت کاتدیک و روشنایی واحد 102، انبار ضایعات و Check Point، آلارم نوری و صوتی واحد 144 و سیستم توزیع آزمایشگاه متالوژی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 276.50 38e29452-dfe4-43d5-9d96-2e89208e9d3e.doc
ارزیابی کیفی 1588.65 2d8c0e61-2082-4898-8a60-2c5a09e39df7.pdf
آگهی سایت 846.45 d5fcde27-bc0d-44d7-a19a-dd1a0cf6adf0.pdf