جزییات مناقصه و مزایده

P/F: FIRE & GAS PROTECTION SYS. ساخت شرکت GENERAL MONITORS

مناقصه

98/066

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F: FIRE & GAS PROTECTION SYS. ساخت شرکت GENERAL MONITORS

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 P/F: FIRE & GAS PROTECTION  SYS.   ساخت شرکت GENERAL MONITORS

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 188.50 f64b6ef0-c6f6-4610-adaa-cc8c345ab8b1.doc
آگهی سایت 84.50 77e8d46f-51b3-4c28-9c20-7ac36b82e0ad.doc