جزییات مناقصه و مزایده

HYDRAULIC TOOLS

مناقصه

96/009 R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

HYDRAULIC TOOLS

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

                                HYDRAULIC TOOLS

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 289.95 2e40014f-3bf5-4056-8808-337f1e7d3f42.pdf
آگهی سایت 385.31 ee85e967-9490-443d-9b16-deb82750e3c1.pdf