جزییات مناقصه و مزایده

" اتصالات لوله های GRP"

مناقصه

97/022

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" اتصالات لوله های GRP"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" اتصالات لوله های GRP"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.50 62a9d0cd-a74d-4325-bbd5-4fb248554363.doc
آگهی سایت 80.50 f87da1f6-6cb5-4613-859c-1fbf1fc3d2a0.doc