جزییات مناقصه و مزایده

Transformer Oil ; NYTRO 10G BN "NYNAS" Or Equivalent

مناقصه

98/046

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Transformer Oil ; NYTRO 10G BN "NYNAS" Or Equivalent

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

Transformer Oil ; NYTRO 10G BN "NYNAS" Or Equivalent

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 184.50 def0a44a-e235-4374-9b1b-ba47fcddb8eb.doc
آگهی سایت 93.50 5100521f-7dc2-4aba-be85-3b98b53ce948.doc