جزییات مناقصه و مزایده

خرید BLOCK & BLEED VALVE از سازندگان داخلی

مناقصه

97/092

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید BLOCK & BLEED VALVE از سازندگان داخلی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید  BLOCK & BLEED VALVE  از سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 173.50 45df1404-6068-4c24-93a3-094c7312419c.doc
آگهی سایت 24.51 f96016df-f561-4c15-a7af-fa08f085c09d.docx