جزییات مناقصه و مزایده

" ELECTRICAL PANEL"

مناقصه

98/033

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" ELECTRICAL PANEL"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" ELECTRICAL PANEL"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 189.00 c6aff0bf-5b66-48e7-a597-449b2b654542.doc
آگهی سایت 80.00 ba3941b6-78e8-4528-b191-64959719c808.doc