جزییات مناقصه و مزایده

ELECTRICAL MOTOR

مناقصه

97/016

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ELECTRICAL MOTOR

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

ELECTRICAL  MOTOR

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 193.50 a91e99f6-3765-444e-ae0b-4d2489953b32.doc
آگهی سایت 80.00 f3d8ff45-dee4-4813-95ac-06c65067c3a0.doc