جزییات مناقصه و مزایده

خرید SPARE PART FOR INSTRUMENT AIR COMPRESSOR

مناقصه

98/001R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید SPARE PART FOR INSTRUMENT AIR COMPRESSOR

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید SPARE PART FOR INSTRUMENT AIR COMPRESSOR