جزییات مناقصه و مزایده

" REERIGERANT GAS"

مناقصه

96/004

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" REERIGERANT GAS"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" REERIGERANT GAS"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 193.50 db32ba66-dd25-4b29-a319-0de7015e29fe.doc
آگهی سایت 80.00 6aa8a66e-3856-4f03-a778-a8997e7c36ee.doc