جزییات مناقصه و مزایده

Press &Diff.Press Transmitter ساخت شرکت Fisher Rosemount

مناقصه

98/044

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Press &Diff.Press Transmitter ساخت شرکت Fisher Rosemount

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

Press &Diff.Press Transmitter   ساخت شرکت  Fisher Rosemount

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 83.09 2c41f39c-1042-459e-9f81-a30911d78fa8.docx
آگهی سایت 80.50 d9736f2c-9731-41af-b62b-15a369167fae.doc