جزییات مناقصه و مزایده

PLATE HEAT EXCHANGER

مناقصه

97/011 R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PLATE HEAT EXCHANGER

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

PLATE HEAT EXCHANGER

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.57 e7cdb4d2-9a1d-4cb1-ab28-f621825d6d0d.docx
آگهی سایت 152.00 1df19f1c-77f8-45ef-900e-014ce7bae5ee.doc