جزییات مناقصه و مزایده

DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM ساخت شرکت YOKOGAWA

مناقصه

98/028

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM ساخت شرکت YOKOGAWA

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM   ساخت شرکت  YOKOGAWA

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 78.94 eb0173c3-6898-4e25-a312-b8905d46c3a0.docx
آگهی سایت 79.00 3f011f98-b43f-491d-8d71-72c825b9ccc1.doc