جزییات مناقصه و مزایده

چراغ قوه ضد انفجار آتش نشان

مناقصه

97/017

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 79.26 3f0d34af-9856-48db-9395-d28060c969eb.docx
آگهی سایت 80.00 d142254e-ae5e-40e9-98aa-9a8eb429d28e.doc