جزییات مناقصه و مزایده

خرید Block and Bleed Valve از تولیدکنندگان داخلی

مناقصه

97/127

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Block and Bleed Valve از تولیدکنندگان داخلی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید  Block and Bleed Valve  از تولیدکنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 72.59 a5c5660f-f2a5-4fa5-a200-29800a1f020a.docx
آگهی سایت 26.10 9e18c092-4efe-4a8a-a804-42ff9a6aba43.docx