جزییات مناقصه و مزایده

Retriever (دستگاه تعویض کوپن خوردگی در حین سرویس)

مناقصه

97/002

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Retriever (دستگاه تعویض کوپن خوردگی در حین سرویس)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

Retriever  (دستگاه تعویض کوپن خوردگی در حین سرویس)