جزییات مناقصه و مزایده

تامین پکینگ برج احیا

مناقصه

97/032

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین پکینگ برج احیا

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تامین پکینگ برج احیا