جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات FIRE&GAS DETECTION SYS ساخت شرکت ZELLWEGER

مناقصه

98/019

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات FIRE&GAS DETECTION SYS ساخت شرکت ZELLWEGER

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تامین قطعات FIRE&GAS DETECTION SYS    ساخت شرکت ZELLWEGER

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.16 4fce6fa5-739b-4153-a3bb-28c4db4b8dc5.docx
آگهی سایت 80.00 b2574bf8-ba6f-47b7-9d1a-1cc1170be723.doc