جزییات مناقصه و مزایده

P/F: CONDUCTIVITY ANALYZER MODEL 5081C-HT. "FISHER ROSEMOUNT"

مناقصه

98/014

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F: CONDUCTIVITY ANALYZER MODEL 5081C-HT. "FISHER ROSEMOUNT"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

P/F: CONDUCTIVITY ANALYZER MODEL 5081C-HT. "FISHER ROSEMOUNT"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 232.43 b131f729-c605-4fd5-8710-bfb9964267a7.pdf
آگهی سایت 85.85 b02e281f-05c2-4a2d-aa1a-10fe2d9fa516.pdf