جزییات مناقصه و مزایده

REFRIGERANT GAS R22 &R134A &407 C

مناقصه

98/001

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

REFRIGERANT GAS R22 &R134A &407 C

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

              REFRIGERANT GAS R22 &R134A &407 C

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 188.00 820719fe-58b2-4175-af0e-89afd38d7a23.doc
آگهی سایت 99.50 7e466e3a-477d-4c8b-87bb-006a6cb2ec95.doc