جزییات مناقصه و مزایده

" مخزن نانو کامپوزیت"

مناقصه

98/003

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" مخزن نانو کامپوزیت"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" مخزن نانو کامپوزیت"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.50 7731e225-5990-414d-87bd-465d4f24fcdf.doc
آگهی سایت 80.00 27fff22e-8dc1-4c2d-9c23-0368fb8e49bc.doc