جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی P/F DIFF. & PRESS. TRANSMITTER "YOKOGAWA"

مناقصه

97/135

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی P/F DIFF. & PRESS. TRANSMITTER "YOKOGAWA"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید قطعات یدکی P/F DIFF. & PRESS. TRANSMITTER "YOKOGAWA"

عنوان اندازه (KB)
جدول زمانبندی 42.80 30e8f1d5-0635-4e9e-86cb-0828693c21dd.pdf
آگهی سایت 89.97 0731fa28-d3b0-4ca2-b760-d3ec7476b1bf.pdf
ارزیابی کیفی 73.99 cb215a90-a7de-4070-b609-55c71c6a9377.docx