جزییات مناقصه و مزایده

P/F: HIGH ENERGY INGINITION MODULE &ROD " TESI "

مناقصه

97/149

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F: HIGH ENERGY INGINITION MODULE &ROD " TESI "

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

P/F: HIGH ENERGY INGINITION MODULE &ROD " TESI "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 234.72 6dea9ea0-4174-49a6-9130-e82c02ec890d.pdf
آگهی سایت 82.93 c555f1e3-10fe-40b0-9789-90a4d3de9790.pdf