جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی P/F Prog. Logic Control Sys. "Siemens"

مناقصه

97/147

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی P/F Prog. Logic Control Sys. "Siemens"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید قطعات یدکی P/F Prog. Logic Control Sys. "Siemens"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.05 3e2376a3-f1c3-4fa8-97e6-02c46fcf8bc7.docx
آگهی سایت 85.97 68c2ad8d-bdce-4a44-8a5d-b0ceed3ed91e.pdf