جزییات مناقصه و مزایده

المنت فیلتر

مناقصه

97/014R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

المنت فیلتر

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

المنت فیلتر

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.68 781a97da-1293-4706-9ad8-a5f04ee313cc.docx
آگهی سایت 53.50 d0cb8916-871b-4f03-88e0-41ab1a1c8ee8.doc