جزییات مناقصه و مزایده

خرید فرم پرمیت ساخت شرکتهای ایرانی

مناقصه

97/125

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید فرم پرمیت ساخت شرکتهای ایرانی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید  فرم  پرمیت  ساخت شرکتهای ایرانی    

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 73.14 5bc40b9e-f9bf-49a0-b817-5efdc923e6ee.docx
آگهی سایت 80.00 0feaf3a9-085d-4cd2-8a38-d4f3cc2cbd21.doc