جزییات مناقصه و مزایده

مولکوﻻرسیو 3A و اکتیو آلومینا

مناقصه

97/103

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

مولکوﻻرسیو 3A و اکتیو آلومینا

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

مولکوﻻرسیو 3A  و اکتیو آلومینا

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 150.22 6b6a9002-3f62-4e7a-a7a7-53a47f5faa40.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 244.13 996906e6-a20f-4e65-9fac-b27378892e96.pdf