جزییات مناقصه و مزایده

PLATE EXCHANGER AMIN

مناقصه

97/012R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PLATE EXCHANGER AMIN

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

PLATE EXCHANGER AMIN

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 70.68 24391adb-b6ea-4654-a133-067c30d1a436.docx
آگهی سایت 53.00 23957419-762a-4761-abf9-4c70b5f7e93d.doc