جزییات مناقصه و مزایده

پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد انواع ضایعات خود از قبیل انواع فیلترهای مستعمل، روغنها و موادشیمیایی، انواع آهن آلات و ... را از طریق مزایده به فروش برساند

مزایده

97/001R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد انواع ضایعات خود از قبیل انواع فیلترهای مستعمل، روغنها و موادشیمیایی، انواع آهن آلات و ... را از طریق مزایده به فروش برساند

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد انواع ضایعات خود از قبیل انواع فیلترهای مستعمل، روغنها و موادشیمیایی، انواع آهن آلات و ... را از طریق مزایده به فروش برساند