جزییات مناقصه و مزایده

GATE VALVE

مناقصه

96/005 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

GATE VALVE

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

GATE VALVE