جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع پیچ و مهره ساخت داخل (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

مناقصه

97/090

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع پیچ و مهره ساخت داخل (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع پیچ و مهره ساخت داخل (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 71.34 752fe226-27f1-4272-934b-b7cc6f2ea4c3.docx
آگهی سایت 24.48 f4ee508e-e514-4b59-bf19-3532120aa24c.docx