جزییات مناقصه و مزایده

خرید Gasket از تولیدکنندگان داخلی

مناقصه

97/093

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Gasket از تولیدکنندگان داخلی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید Gasket از تولیدکنندگان داخلی