جزییات مناقصه و مزایده

BACKPRESSURE RELIEF VALVE"EMERSON & FISHER

مناقصه

97/007R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

BACKPRESSURE RELIEF VALVE"EMERSON & FISHER

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

BACKPRESSURE RELIEF VALVE"EMERSON & FISHER

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 46.00 8fe236b9-487a-4d81-ab97-344d35527557.docx
استعلام ارزیابی کیفی 74.63 47d76261-efaf-4946-8e92-e7ef0e1c48d4.docx