جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه دهم (فاز ١٩ ) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/10003

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه دهم (فاز ١٩ ) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه دهم (فاز ١٩ ) شرکت مجتمع
گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
مشارکت نامه 36.91 10efa3a1-97d9-4c50-bb99-f50ae67485aa.pdf
گزارش شناخت 141.56 b0a7e9f5-adad-41f4-9c5b-3ab1f3c789a4.pdf
آگهی روزنامه 63.81 502962a3-530a-45e7-a7db-2271041fcffc.pdf
آگهی سایت 214.00 5535c53b-e5bb-4249-977f-d0bbfdcc148e.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 3812.31 7d3b82de-a813-4daf-9f30-813b96efa66a.pdf