جزییات مناقصه و مزایده

خرید : Cable

مناقصه

95/009r2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید : Cable

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید : Cable

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 100.91 74b3769c-42f0-447d-95ac-f9d4ad6e11cc.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 251.95 eef08c43-7c3e-417b-8485-740fec8f456c.pdf