جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه دهم

مناقصه

97/10001

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه دهم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه دهم

عنوان اندازه (KB)
مشارکت نامه 36.91 5891a54d-2b9d-45bf-a91d-df82b6014c5b.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 433.97 323d445e-0780-4d54-b9d3-138fc0342308.pdf
آگهی روزنامه 71.57 4a0d44b0-7816-47f1-ab05-995bb5c74a4a.pdf
آگهی سایت 191.18 345d07e8-911f-4bfe-a2f8-4b81d28e40ea.pdf