جزییات مناقصه و مزایده

فیلتر کوالسر

مناقصه

97/003R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

فیلتر کوالسر

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

فیلتر کوالسر

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 70.19 d6972152-0fb3-48a7-94d4-33db3c4bf257.docx
آگهی سایت 88.00 0bba152a-4bd1-4ae5-8196-ea38d0d27ac0.doc