جزییات مناقصه و مزایده

VALVE FOR BFW PREHEATER

مناقصه

97/007R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

VALVE FOR BFW PREHEATER

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

VALVE FOR BFW PREHEATER

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 63.95 921b35ea-c982-48a6-b0f2-06ea84d67425.docx
آگهی سایت 791.50 87057ec2-6255-46c4-b562-1f72c4083dd4.pdf