جزییات مناقصه و مزایده

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین وسائط نقلیه استیجاری با راننده پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/3049 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین وسائط نقلیه استیجاری با راننده پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین وسائط نقلیه  استیجاری با راننده پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 328.87 0d005c7f-8109-4014-a203-a63c037e1c54.pdf
آگهی روزنامه 65.40 187b230c-fc1b-4013-a06a-0f17a200320f.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 2808.31 66c828be-4a10-4ab5-9615-d2b783f54101.pdf
آگهی سایت 663.97 5fee9e02-eabe-4a24-8e62-2d0b7f14e9bf.pdf