جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات Ph Conductivit , Transmitter ساخت FISHER

مناقصه

97/059

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات Ph Conductivit , Transmitter ساخت FISHER

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تامین قطعات Ph Conductivit , Transmitter ساخت FISHER

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 218.82 c2654237-74f9-45e5-961d-73ae4ff9873a.pdf
آگهی سایت 81.00 223e0090-4763-44ab-80a6-3d6665b2b632.doc