جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع پیچ و مهره ساخت داخل (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

مناقصه

97/044

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع پیچ و مهره ساخت داخل (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع پیچ و مهره ساخت داخل (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 62.92 7b24b510-3579-4ac1-8d83-5ebe8c0a2f23.docx
آگهی سایت 24.60 eeab58fa-9853-462f-82ef-542cbec55007.docx