جزییات مناقصه و مزایده

ANTI- FOAM"PN 3 O" 13000 Litre

مناقصه

96/069

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ANTI- FOAM"PN 3 O" 13000 Litre

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

ANTI- FOAM"PN 3 O" 13000 Litre

عنوان اندازه (KB)
فرم ارزیابی کیفی 237.69 02a44b28-5058-4898-abea-dc8b55f6521e.pdf
آگهی سایت 557.80 fce2f690-b6a3-4b2b-84bb-b5efe0b45d0d.pdf