جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع روغن های کمپرسور SOLEST

مناقصه

99/031

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع روغن های کمپرسور SOLEST

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع روغن های کمپرسور SOLEST

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 341.00 cc936699-159b-4b5b-8e30-b0d6e85c55a8.doc
آگهی سایت 95.50 74502c42-48ed-484f-8612-7de39703114f.doc