جزییات مناقصه و مزایده

ROUND BAR

مناقصه

99/004R8

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ROUND BAR

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ROUND BAR  

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 174.50 22fce2b9-16d1-481f-84ad-2b6d79b8bbc2.doc
آگهی سایت 34.90 47d71dab-ae23-4885-8eeb-e1aadbc81922.docx