جزییات مناقصه و مزایده

خرید پمپ دیزل آتش نشانی

مناقصه

99/004R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید پمپ دیزل آتش نشانی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید پمپ دیزل آتش نشانی