جزییات مناقصه و مزایده

" GENERAL FITING UNIT 108"

مناقصه

99/026

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" GENERAL FITING UNIT 108"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" GENERAL FITING UNIT 108" 

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 211.50 c6f82be7-ef24-4e6d-a9cc-9d662f8b455f.doc
آگهی سایت 81.50 aa45bd82-7022-4606-91ae-85a49750992b.doc