جزییات مناقصه و مزایده

خرید GASKET

مناقصه

99/088

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید GASKET

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید GASKET

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 174.50 02efa21b-60f8-434b-8483-c7d34e1c38d0.doc
آگهی سایت 81.00 c9b3d419-a014-480e-b538-e7c48ee5539b.doc