جزییات مناقصه و مزایده

" DISPLACER LEVEL TRANSMITTER"

مناقصه

98/044

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" DISPLACER LEVEL TRANSMITTER"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" DISPLACER LEVEL TRANSMITTER"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 211.00 19b12f66-d9bc-421d-8d05-4a2a555772db.doc
آگهی سایت 81.00 adcac79e-1018-4050-a516-b781019dba50.doc