جزییات مناقصه و مزایده

خرید: اقلام تعمیرات اساسی 1400 - GASKET (ساخت داخل)

مناقصه

99/018r9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید: اقلام تعمیرات اساسی 1400 - GASKET (ساخت داخل)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 خرید: اقلام تعمیرات اساسی 1400 - GASKET (ساخت داخل)

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 226.91 72db1154-a026-469d-9c6f-db16ad709292.pdf
آگهی سایت 159.54 82a17e5c-cdf6-4584-8f6d-b87fd4abc510.pdf